Padomi Ekoskolu datubāzes aizpildīšanā (līdz 15. jūnijam)

Lai atvieglotu izvērtēšanas procesu tik milzīgam skolu skaitam, ir izveidota Ekoskolu datubāze, kurā lūdzam aizpildīt visu informāciju par šo gadu – ekoskolam.videsfonds.lv

Lūdzu, aizpildiet datu bāzes sadaļas ne vēlāk kā līdz 15. jūnijam!

Ja iespējams, neatlieciet to uz pēdējo brīdi, jo pārāk lielai slodzei vienu dienu gadā datu bāze nav gatava – noteikti 14. un 15. jūnijā datu bāze darbosies daudz lēnāk nekā šobrīd.

Iesakām pievienot tikai pašu svarīgāko informāciju par vides aizsardzības aktivitātēm, lai taupītu savu un žūrijas vērtētāju laiku. Atcerieties, ka datu bāze ir arī informācijas avots citām skolām, tādēļ varat uzsvērt lietas, kuras iesakāt citiem. Skolās iesakām daļu no jautājumiem par Ekosoļiem atbildēt pašiem jauniešiem, lai veicinātu izpratni par programmas būtību un taupītu koordinatoru laiku.

Ja ievadot informāciju rodas kādas problēmas, noteikti sazinieties ar mums un mēs jums palīdzēsim! Šobrīd daudz dodamies vizītēs pie jaunajām skolām. Tas nozīmē, ka bieži vien nevaram atbildēt uzreiz, bet vakarā cenšamies visiem atzvanīt vai atbildēt uz e-pastiem. Ja rodas kādas neskaidrības, labāk vienmēr jautāt mums nevis tuvējām skolām.

Šeit daži noderīgi dokumenti:

Ekoskolu vērtēšanas kritēriji pirmsskolām – apkopo vērtēšanas kritērijus, pēc kuriem tiek lemts par piešķirto apbalvojumu. Šie paši kritēriji redzami arī datubāzē katrā no sadaļām.

Ekoskolu vērtēšanas kritēriji skolām – kritēriji skolām

Ieteikumi datu bāzes aizpildīšanai – padomi laika taupīšanai un biežāk pieļauto kļūdu novēršanai (1 lpp)

Datu bāzes lietošanas instrukcija pavasarim – vizuālā instrukcija, kurā soli pa solim parādīta informācijas pievienošana datubāzē.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s