Ekoskolu programmas dalības maksa

Vērtējot situāciju ar finansējumu un citu valstu pieredzi, Vides izglītības fonds 2017. gadā nolēma ieviest dalības maksu Ekoskolu programmas dalībniekiem. Dalības maksa attiecas uz izglītības iestādēm, sākot ar trešo darbības gadu Ekoskolu programmā, kamēr pirmos divus gadus dalība ir bez maksas.

Dalības maksas nolikums ar skaidrojumu, norādījumiem un pamatojumu dalības maksai.

Pielikums dalības maksas nolikumam ar ieguldījumu, ko sniedz Ekoskolu programma skolai un apkārtējai sabiedrībai.

Kādēļ nepieciešams maksāt dalības maksu?

Īsumā – pieaugot dalībskolu skaitam, mums ir arvien grūtāk nodrošināt finansējumu dažādām atbalsta aktivitātēm.

Šobrīd ideālā gadījumā lielāko daļu finansējuma programmas darbībai (pasākumiem, dalības maksai starptautiskajā Ekoskolu programmā, izvērtēšanai, tīkla uzturēšanai un ekspertu piesaistei) iegūstam no sadarbības ar valsts iestādēm un uzņēmumiem (ap 50%), bet atlikušos 40% – ar dažādu projektu palīdzību.

Ekoskolu programmas finanses

Tā kā vairumam projektu nepieciešams līdzfinansējums, atlikušo ~10% iegūšana mums katru gadu saistījusies ar gana lielu risku visas organizācijas pastāvēšanai. Iedziļinoties citu valstu pieredzē, nolēmām, ka drošāk ir nodrošināt daļu no finansējuma ar dalības maksām, līdzīgi kā tas ir vairumā Eiropas valstu.

Protams, ja jebkurai izglītības iestādei rodas grūtības segt dalības maksu, esam gatavi sarunāties un domāt risinājumus, lai visiem būtu iespēja piedalīties Ekoskolu programmā.

Īsu apkopojumu par dalības maksas pamatojumu varat atrast arī šajā prezentācijā. Noteikti sazinieties ar mums, ja jums rodas kādi jautājumi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s