Ekoskolu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Vides izglītības fonds 8. -9. septembrī (I grupa) un 15. -16. septembrī (II grupa) organizēs Ekoskolu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus (A programma 16 stundu apjomā)

Kursu programmu veido 2 secīgas nodarbības, kuras katra veltīta konkrētam Ekoskolu darbības aspektam.

 1. Ekoskolu programmas vides pārvaldības principu  sekmīga realizēšana izglītības iestādē
 2. Vides izglītības darba ilgtermiņa plānošana izglītības iestādē, izmantojot Ekoskolu tēmas un vides pārvaldības elementus

Kā caurviju tēma tiks apskatīta Ekoskolas iespēju izmantošana kompetenču pieejas realizēšanai skolu mācību programmās.

Programmas nosaukums – Kompetenču pieejā un Ekoskolu principos balstīta vides izglītība skolās.

Programmas mērķauditorija – Ekoskolu vides izglītības koordinatori skolās (Pamatauditorija ir sākumskolas -vidusskolas skolotāji. Ja ir interese, var pieteikties arī pirmsskolas.)

Programmas mērķis – Pilnveidot pedagogu kompetenci skolēnu caurviju prasmju attīstīšanā un mācību jomu rezultātu sasniegšanā, īstenojot Ekoskolu programmu izglītības iestādē.

Programmas uzdevums

Radīt iespēju kursu dalībniekiem:

 • Saskatīt Ekoskolu lomu un iespējas kompetenču pieejas realizēšanā skolā;
 • Veidot mērķtiecīgas vides izglītības programmas dažādos mācību priekšmetos, iesaistot Ekoskolu tēmas un elementus;
 • Plānot skolēnu caurviju prasmju attīstīšanu ar programmas metodoloģijas palīdzību;
 • Apgūt vides izglītības ilgtermiņa plānošanas prasmes, izmantojot Ekoskolas programmas vides pārvaldības principus un gada tēmas.

Plānotie rezultāti:

 • Pilnveidotas pedagogu zināšanas un prasmes kompetenču pieejas realizēšanai skolā;
 • Uzlabotas pedagogu prasmes integrēt vides izglītības tēmas ikvienā mācību priekšmetā;
 • Radīta izpratne par caurviju prasmju attīstīšanas iespējām Ekoskolu programmas ietvaros;
 • Gūta izpratne par  mācību jomās paredzēto rezultātu sasniegšanu, izmantojot Ekoskolu programmas metodoloģiju.
 • Apgūtas vides izglītības ilgtermiņa plānošanas prasmes, izmantojot Ekoskolas programmas vides pārvaldības principus un gada tēmas;
 • Nodrošināta pedagogu pieredzes apmaiņa un labās prakses piemēru apguve.
Laiks: 2020. gada 8. -9. septembrī (I grupa) un 15. -16. septembrī (II grupa) , no 10:00-17:00
Kursu norises vieta: NVO nams,  Ieriķu iela 43a, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1084

Grupas lielums: 30-40 cilvēki

Izmaksas: Dalība kursos ir bezmaksas. Pusdienas un nakšņošana jānodrošina individuāli. (Varam palīdzēt atrast un rezervēt vietu hostelī, kas varētu maksāt 5-12 EUR)

Reģistrācija anketa: ej.uz/eko-kursi-registracija (Reģistrācijas termiņš 3. septembris)

Programma pieejama kursu programma_septembris

Kursu programmas saskaņotas Rīgas izglītības un informatīvi metodiskajā centrā un kursu dalībnieki saņems apliecības par profesionālās kompetences pilnveidi. (Saskaņojuma nr. RIMC-18-193)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s