Stundu plānu konkurss Ekoskolu pedagogiem

Ekoskolu programmas jubilejas gadā starptautiskais Vides izglītības fonds (Foundation for Environmental Education) aicina Ekoskolu pedagogus piedalīties nodarbību plānu konkursā. Aktīvākais(-ā) konkursa dalībnieks(-ce) un labāko nodarbību plānu autors(-e) saņems uzaicinājumu uz Ekoskolu programmas nacionālo koordinatoru tikšanos un programmas 25 gadu jubilejas svinībām Nīderlandē!

Labāko nodarbību plāni tiks apkopoti publikācijā, kas kalpos kā iedvesmojošs piemērs ilgtspējīgas, rīcīborientētas izglītības īstenošanai formālās izglītības sistēmā pedagogiem visā pasaulē.

Konkursa ietvars un nosacījumi:

  • Nodarbībai jāatbilst rīcīborientētas izglītības piemēram (cieši sasaistot zināšanas, prasmes un rīcību);
  • Nodarbības plānam jābūt Jūsu veidotam vai adaptētam, sasaistot ar ANO ilgtspējīgas attīstības (IA) mērķiem (sk. attēlu zemāk) un praktisku rīcību;
  • Nodarbībai jābūt izmēģinātai klasē;
  • Nodarbības plāna autors ir atbildīgs par saistībām, kas attiecas uz nodarbībā izmantojamo materiālu autortiesībām (pārliecinieties, ka visi izmantojamie materiāli pieejami brīvai lietošanai!);
  • Nodarbību plāns jāsagatavo angļu valodā, aizpildot šo veidlapu. Turpat arī atradīsiet adresi, uz kuru nosūtīt sagatavoto pieteikumu;
  • Viens pedagogs var iesniegt vairākus nodarbību plānus (maksimālais skaits – 3). Tiem visiem jābūt ar skaidri nosakāmu saistību ar kādu no IA mērķiem;
  • Iesniegšanas termiņš – 2019. gada 30. jūnijs!

IA merki

(Attēlā: ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi)

Publikācijas veidošana un uzvarētāju noteikšana:

Stundu plānus izvērtēs un atgriezenisko saiti nodrošinās starptautiskā Vides izglītības fonda komisija. No jūlija līdz septembra beigām notiks publikācijas materiāla atlase, pilnveidošana un komunikācija ar pedagogiem. Oktobrī tiks izstrādāts stundu materiāla dizains.

Viena persona var iesniegt ne vairāk par 3 nodarbību plāniem, bet publikācijai piemērotie plāni tiks izvirzīti atlases kārtā. Pedagogs, kurš iesūtījis visvairāk nodarbību plānus, kuri būs izvēlēti publicēšanai, tiks uzaicināts uz Ekoskolu programmas nacionālo koordinatoru tikšanos un 25 gadu jubilejas svinībām Nīderlandē. Šādu uzaicinājumu saņems arī tās nodarbības autors, kura plānu komisija atzīs par labāko. Provizoriskais Nīderlandes ceļojuma laika periods – 24.11. līdz 27.11.2019.

Visi publikācijā iekļautie nodarbību plānu autori un viņu pārstāvētā izglītības iestāde un valsts tiks minēti ar pateicību par ieguldījumu materiāla sagatavošanā.

Papildus informācija par konkursu lasāma šeit (angļu valodā).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s