Vides dienas februārī.

Mitrāju diena

Kas ir mitrāju diena?

Pasaules mitrāju diena tiek atzīmēta katru gadu 2. februārī, lai izglītotu sabiedrību par mitrāju nozīmīgumu cilvēku dzīvēs un mūsu planētas veselībai. Šajā dienā atzīmē Ramsāres konvencijas parakstīšanas gadadienu. Šis starptautiskais līgums aizsargā nozīmīgus pasaules mitrājus un regulē to ilgtspējīgu izmantošanu.

Kopš 1700. gadiem esam degradējuši aptuveni 85% no visiem pasaules mitrājiem un šobrīd zaudējam mitrājus trīs reizes ātrāk nekā mežus. Mitrāji ir kritiski svarīga ekosistēma pasaules labklājībai. Tajos atrodama liela bioloģiskā daudzveidība, tie palīdz mazināt klimata pārmaiņas, tie ir dabiska saldūdens filtrācijas sistēma un dod ieguldījumu pasaules ekonomikā. Cilvēku darbības, kas veicina mitrāju izzušanu, ir mitrāju nosusināšana, lai iegūtu zemi lauksaimniecībai un celtniecībai, dabas piesārņošana, neatbildīga un neilgtspējīga resursu izmantošana, pārzveja, invazīvo sugu izplatība u.c. Lai mazinātu mitrāju straujo izzušanu, mums steidzami ir jārīkojas – jāizglīto sabiedrība par veidiem kā mitrājus var atjaunot un aizsargāt.

Mitrāju diena 2022

Šogad kampaņas uzmanības centrā ir aicinājums steidzami rīkoties mitrāju labā – glābt pasaules mitrājus no pilnīgas izzušanas un atjaunot tos, kurus mēs esam jau zaudējuši. Šogad galvenais vēstījums ir novērtēt, atjaunot un, galvenais, aizsargāt mitrājus.

NOVĒRTĒmitrāji dabiski uzlabo ūdens kvalitāti, aizsargā no plūdiem, palīdz mazināt krastu eroziju, uztur bioloģisko daudzveidību u.c.

ATJAUNO – atbalsti akcijas, projektus un līderus, kas iestājas par mitrāju labklājību un izglīto sabiedrību par mitrāju nozīmi cilvēku dzīvēs.

AIZSARGĀ – rūpējies par ūdens tīrību, izvēlies videi draudzīgu sadzīves ķīmiju, pārtiku, izturies saudzīgi pret mitrāju augiem, dzīvniekiem, izglītojies un informē arī pārējos!

Kā iesaistīties?

* Izmanto sociālos medijus, lai popularizētu svarīgos mitrājus un mitrāju dienu, un izmanto mirkļbirkas #MitrājuDiena, #ActForWetlands un #Ekoskolas.

* Dodies ekskursijā! Apskati vietējos mitrājus, klausies putnu skaņas, izbaudi dabu un apdomā mitrāju nozīmi. Latvijā ir sešas starptautiski nozīmīgas mitrāju teritorijas: Engures ezers, Ķemeru Nacionāla parka teritorija, Lubāna mitrājs, Pape, Pelečāres purvs, Teiču purvs un Ziemeļu purvi.

* Veidojiet diskusijas vai konferences skolā. Uzrunājiet speciālistus vai vietējos iedzīvotājus, kuri pēta vai pelna iztiku mitrājos. Iegūstiet informāciju un demonstrējiet to pārējiem. Sapulcē cilvēkus un skatieties dokumentālo filmu un veidojiet diskusijas, viktorīnas utt.

* Organizē skolā fotoattēlu vai eseju konkursu! Tas ir radošs un iedvesmojošs veids, kā skolā variet popularizēt mitrāju skaistumu un nozīmi mūsu ikdienas dzīvē!

Mitrāju dienas oficiālā mājaslapa: https://www.worldwetlandsday.org/en/

Noderīgi materiāli:

https://www.daba.gov.lv/lv/ramsar-mitraji

https://www.youtube.com/watch?v=viqiRAo_drw

Dabas aizsardzības pārvaldes pasākumi https://www.daba.gov.lv/lv/jaunums/aicinam-piedalities-mitraju-menesa-pasakumos

Kampaņas materiāli, kurus var lejupielādēt:

Silto džemperu diena

Kas ir silto džemperu diena?

“Silto džemperu diena” ir ikgadēja akcija, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi un klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā skolu telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra, un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.

Kampaņa aizsākās 2005. gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas darbības, piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam, un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā Flandrijas teritorijā uzskatāmi izdevās samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku.

Silto džemperu diena ir arī izdevība veidot sadarbības tīklus starp skolām, organizācijām, uzņēmumiem, pašvaldībām un pat valstu valdībām, lai kopīgi sniegtu lielāku ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā. Latvijā Ekoskolas akcijā aktīvi iesaistās jau vairākus gadus, un daudzas īsteno ne tikai vienojošo aktivitāti – gaisa temperatūras samazināšanu telpās –, bet arī iesaista citas vietējās organizācijas, uzrunā sabiedrību, organizē diskusijas un konkursus par klimata tēmu, rīko nodarbības ārā, tā taupot arī elektrības resursus, un daudzas citas aktivitātes.

Silto džemperu diena 2022

Vides izglītības fonds aicina Latvijas skolas, uzņēmumus un citas organizācijas 17. februārī piedalīties ikgadējā akcijā “Silto džemperu diena” (‘Thick Jumper Day’), lai uzsvērtu dažādos veidus, kā mēs ikdienā varam mazināt pasaules “sildīšanu”.

Šajā gadā kampaņas iniciatori Beļģijā akcentē to, cik strauji mainās klimats. Starptautiskās akcijas aicinājums šogad ir izmantot savu džemperi, ne tikai lai sildītos, bet arī lai paustu savu viedokli. Ko tu vari darīt klimata labā? Parādi uz sava džempera! Veido uzrakstus, saukļus, zīmējumus, liec tos uz sava džempera, parādi savu nostāju un aicini rīkoties arī citus! Uzskatāms piemērs pieejams šeit, oficiālajā organizatoru mājaslapā.

Kā ierasts rosinām Ekoskolas turpināt tiešām lieliski iestrādāto tradīciju, aicinot visu skolas kolektīvu šajā dienā saģērbties siltāk un nedaudz samazināt gaisa temperatūru skolas telpās, tādējādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.

Ieteikumi un lūgumi:

* Pilnīgi pietiks, ja temperatūru telpās samazināsiet pavisam nedaudz, kaut par grādu. To arī atgādiniet skolēniem un pārējiem – izmaiņas nebūs krasas, daži iespējams to pat nepamanīs, taču enerģijas ietaupījums gan būs ievērojams. Nesamaziniet temperatūru vairāk par 3-4 grādiem, tad nāksies patērēt daudz vairāk enerģiju, lai iegūtu vēlamo temperatūru.

* Izmantojiet iespēju par klimata pārmaiņām runāt arī nodarbībās. Kā tās rodas, kā tās ietekmē planētas labklājību, ko mēs varam darīt, lai tās mazinātu? (Izmantojiet kampaņas materiālos pieejamo klimata pārmaiņu domu karti!)

* Skolas, kurām ir laba sadarbība ar pašvaldību vai kādām vietējām organizācijām, noteikti izmantojiet izdevību pastāstīt par akciju, pareklamējiet savas videi draudzīgās aktivitātes un aiciniet iesaistīties!

* Mudiniet Ekopadomi un pārējo skolu lepoties ar dalību šajā starptautiskajā akcijā sociālajos tīklos un aiciniet piedalīties arī citus. Noteikti neaizmirstiet izmantot mirkļbirkas #UzvelcDžemperi un #Ekoskolas !

* Pēc akcijas padalieties ar paveikto, atsūtot fotoattēlus ar nelielu ieskatu uz liva.stade@videsfonds.lv līdz 21. februārim.

Šī gada akcijas moto: Parādi savu rīcību klimata labā!

Reģistrē savu aktivitāti līdz 13. februārim šeit: https://ej.uz/siltodzemperudiena2022

Noderīgi materiāli:

ej.uz/ekoEnergija

ej.uz/ekoKlimats

https://www.elektrum.lv/lv/majai/energoefektivitate/energoefektivitate

Kampaņas materiāli, kurus var lejupielādēt:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s