Vides dienas septembrī

Eiropas mobilitātes nedēļa

Kas ir Eiropas mobilitātes nedēļa?

Eiropas mobilitātes nedēļa ir Eiropas Komisijas vadošā izpratnes veidošanas kampaņa par ilgtspējīgu pilsētu mobilitāti. Tā veicina uzvedības maiņu par labu aktīvai mobilitātei, sabiedriskajam transportam un citiem tīriem, viediem transporta risinājumiem.

Katru gadu Eiropas mobilitātes nedēļa norisinās no 16. līdz 22. septembrim.

Noskaties video latviešu valodā par šī gada Eiropas mobilitātes nedēļu: https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2022/Video/2022%20EMW%20Video%20LV%20Low.mp4

Eiropas mobilitātes nedēļa 2022

2022. gada Eiropas mobilitātes nedēļas tēma ir “Labākas saiknes”. Tā ir vērsta uz to, lai uzsvērtu un veicinātu sinerģiju starp cilvēkiem un vietām, kas piedāvā savas zināšanas, radošumu un vēlmi vairot izpratni par ilgtspējīgu mobilitāti, un veicināt uzvedības maiņu par labu aktīvai mobilitātei, kā arī, lai paplašinātu un veidotu saikni starp esošajām grupām un jaunajām auditorijām. Šī gada tēma “Labākas saiknes” ir veltīta Eiropas mobilitātes nedēļas mērķim vienot cilvēkus.

“Labākas saiknes” aptver visus ilgtspējīga transporta aspektus pilsētvidē un to raksturo šādi pieci pīlāri: cilvēki, vietas, atbalsta pasākumi, plānošana un politika.

Kā atzīmēt šo dienu?

*Izvēlieties aktīvu un videi draudzīgu pārvietošanās veidu, transportu;

*Apdomājiet savas pārvietošanās līdzekļu izvēles un to ietekmi uz apkārtējo vidi;

*Veidojiet diskusijas vai konferences skolā. Šīs nedēļas ietvaros mobilitātes aspektu var aplūkot arī no citām vides tēmām, piemēram, klimata, bioloģiskās daudzveidības, skolas vides un apkārtnes, veselīga dzīvesveida u.c. skatupunkta.

Dalies un iedvesmo citus ar savām aktivitātēm sociālajos medijos, izmantojot mirkļbirkas: #Ekoskolas #EiropasMobilitatesNedela #EuropeanMobilityWeek #SustainableMobility #MobilityWeek

Noderīgi materiāli par Eiropas mobilitātes nedēļu atrodami šeit:

https://mobilityweek.eu/home/

https://mobilityweek.eu/fileadmin/user_upload/materials/participation_resources/2022/Thematic_Guidelines/LV_2022%20EMW%20Thematic%20Guidelines.pdf

Eiropas mobilitātes nedēļas plakāti, kurus variet lejupielādēt:

Eiropas mobilitātes nedēļas plakāts (izmēri A4)
Eiropas mobilitātes nedēļas soc. tīklu plakāts (izmēri 1080×1080 px)

Diena bez auto

Kas ir Diena bez auto?

Diena bez auto norisinās Eiropas mobilitātes nedēļas ietvaros un to atzīmē katru gadu 22. septembrī. Šajā akcijā katru gadu iesaistās simtiem Eiropas pilsētu un uzņēmumu.

Kampaņas mērķis ir mudināt Eiropas pilsētu pašvaldības ieviest un atbalstīt ilgtspējīgus satiksmes risinājumus, un aicināt pilsētniekus personīgā automobiļa vietā izmantot videi draudzīgākas alternatīvas – sabiedrisko transportu, velosipēdu, elektrotransportlīdzekli vai doties ceļā ar kājām.

Diena bez auto dažādās pasaules pilsētās tiek organizēta dažādi, bet ar kopējo mērķi samazināt automašīnu skaitu uz ielām. Ieguvums lielākajai daļai sabiedrības ir diena ar mazāku satiksmes sastrēgumu skaitu, zaļāku vidi un patīkamāku, drošāku pārvietošanos.

Šajā dienā iesaistīto pilsētu iedzīvotājiem ir iespēja redzēt, kāda izskatītos viņu pilsēta ar mazāku automašīnu skaitu. Protams, atteikties no automašīnām par labu nav iespējams, taču sabiedriskā transporta sistēmu attīstība varētu mudināt cilvēkus braukt mazāk. Par to ir paredzēts atgādināt šajā dienā.

Saudzēsim vidi un parādīsim arī citiem, ka nelielas izmaiņas ikdienā ir paveicamas pavisam vienkārši, toties spēj sniegt lielu impulsu lielākiem, kopīgiem soļiem vides stāvokļa uzlabošanā. Tas ir tik vienkārši un vienlaikus arī iedarbīgi – ir tikai jāsāk!

Kā atzīmēt šo dienu?

*Pārvietojieties izmantojot videi draudzīgus, ilgtspējīgus mobilitātes risinājumus;

*Veidojiet diskusijas vai konferences skolā. Izplānojiet kā ilgtspējīgus satiksmes risinājumus ir iespējams ieviest Jūsu skolas apkārtnē, vai tā ir piemērota videi draudzīgām pārvietošanās alternatīvām. Ar saviem ierosinājumiem vērsieties pie skolas vadības un/vai pašvaldības, lai pārrunātu iespējas ieviest vai uzlabot ilgtspējīgus satiksmes risinājumus.

Vairojiet sabiedrības informētību par ilgtspējīgu mobilitāti un dalieties ar to savos sociālajos tīklos, izmantojot mirkļbirkas: #Ekoskolas #DienaBezAuto #CarFreeDay #WorldCarFreeDay

Noderīgi materiāli par Dienu bez auto atrodami šeit:

https://www.unep.org/news-and-stories/story/world-car-free-day-22-september-great-opportunity-reduce-air-pollution

! Kā arī seko līdzi savas skolas vai pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē izvietotajiem pasākumiem saistībā ar Eiropas mobilitātes nedēļu un Dienu bez auto.

Dienas bez auto dienas plakāti, kurus variet lejupielādēt:

Dienas bez auto plakāts (izmēri A4)
Dienas bez auto soc. tīklu plakāts (izmēri 1080×1080 px)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s