Vides dienas oktobrī

Pasaules pārtikas diena

Kas ir Pasaules pārtikas diena?

Pasaules pārtikas diena katru gadu tiek atzīmēta 16. oktobrī, lai veicinātu globālu izpratni un rīcību par pārtikas jomas izaicinājumiem, mazinātu badu un uzsvērtu nepieciešamību nodrošināt veselīgu un videi draudzīgu uzturu visiem.

ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija (FAO) 1979. gadā 16. oktobri noteica par Pasaules pārtikas dienu. Tas ir datums, kad ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija tika dibināta 1945. gadā. Tās mērķis ir veicināt veselīgu uzturu un izskaust bada problēmas līdz 2030. gadam.

FAO rīkotā Pasaules pārtikas diena ir viena no ANO kalendāra visvairāk atzīmētajām dienām – šo dienu atzīmē vairāk nekā 150 valstīs. Šogad Pasaules pārtikas diena tiks atzīmēta jau 42. reizi.

Noskaties video angļu valodā par šī gada Pasaules pārtikas dienu: https://digital-assets.fao.org/home/action/viewAsset?id=26058&index=0&total=1&view=viewSearchItem

Pasaules pārtikas diena 2022

Šī gada Pasaules pārtikas dienas tēma ir „Neatstāj nevienu aiz sevis”.Liekot uzsvaru uz labāku ražošanu, labāku uzturu, labāku vidi un labāku dzīvi.

Pasaules pārtikas diena šī gada laikā tiek atzīmēta ar vairākiem globāliem izaicinājumiem – tostarp joprojām notiekošo pandēmiju, konfliktiem, klimata pārmaiņām, augošajām cenām un starptautisko spriedzi. Tas viss ietekmē pasaules nodrošinātību ar pārtiku.

Šogad Pasaules pārtikas diena aicina uz globālu solidaritāti un kolektīvu rīcību, lai lauksaimniecības pārtikas sistēmām pārtopot efektīvākām, iekļaujošākām, ilgtspējīgākām un noturīgākām, neviens netiktu atstāts novārtā. Un šajos risinājumos tiktu ņemta vērā attīstība ilgtermiņā, iekļaujoša ekonomiskā izaugsme un lielāka noturība.

Kā atzīmēt šo dienu?

* Veidojiet diskusijas, darbnīcas, pasākumus par pārtiku saistītām tēmām. Piemēram, apskatiet Jūsu skolas ēdnīcas radīto pārtikas atkritumu daudzumu, pārrunājiet kā to varētu samazināt. Apskatiet kāda produkta dzīves cikla novērtējumu (angļu val. – life cycle assessment). Apdomājiet, kādus risinājumus Jūs varat ieviest savā ikdienas dzīvē vai kādi būtu jāievieš globāli, lai veicinātu līdzcilvēku izpratini par šo tēmu un palīdzētu pārvarēt pārtikas nepieejamību pasaulē. Šo vides dienas aspektu var aplūkot saistībā arī ar citām vides tēmām, piemēram, klimata pārmaiņu, skolas vides un apkārtnes, veselīga dzīvesveida, atkritumu u.c. skatupunkta.

* Izskatiet un aizpildiet, pārrunājiet FAO sagatavoto Aktivitāšu grāmatu (pieejama angļu valodā) https://www.fao.org/3/cc0239en/cc0239en.pdf. Izgatavojiet paši savus ieteikumus, piemēram, savai skolai vai mājsaimniecībai.

* Bērni un jaunieši vecumā no 5-19 gadiem ir aicināti piedalīties plakātu konkursā. Izmantojiet savu iztēli un izveidojiet plakātu, kur redzama pasaule, kurā neviens nav palicis „aiz borta”, un ikvienam ir pieejama veselīga un cenas ziņā pieejama pārtika. Termiņš plakātu iesniegšanai – 2022. gada 4. novembris. Plašāka informācija (angļu valodā) par konkursu un tā nosacījumiem pieejama ŠEIT.

Dalies un iedvesmo citus ar savām aktivitātēm sociālajos medijos, izmantojot mirkļbirkas: #Ekoskolas #PasaulesPartikasDiena #WorldFoodDay2022 #WorldFoodDay

Noderīgi materiāli par Pasaules pārtikas dienu atrodami šeit:

https://www.fao.org/world-food-day/about/en

https://www.fao.org/3/cc0689en/cc0689en.pdf

https://www.fao.org/3/cc0582en/cc0582en.pdf

https://www.zerowastelatvija.lv/post/ka-samazinat-partikas-atkritumus

http://www.inese-vaidere.lv/2019/10/pasaules-partikas-diena-par-partikas-atkritumu-samazinasanu/

Pasaules pārtikas dienas plakāti, kurus variet lejupielādēt:

Pasaules Pārtikas Dienas plakāts (izmēri A4)
Pasaules Pārtikas Dienas soc. tīklu plakāts (izmēri 1080×1080 px)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s