Vides dienas februārī

MITRĀJU DIENA

Kas ir Mitrāju diena?

Pasaules mitrāju diena ir globāla izglītojoša kampaņa, ko atzīmē katru gadu 2. februārī, lai uzsvērtu mitrāju vērtību. Šī diena arī iezīmē gadadienu Ramsāres konvencijai par mitrājiem, kas tika pieņemta 1971. gadā, pašreiz kopumā iesaistot 172 valstis.

Mitrāji sniedz cilvēkiem būtiskus pakalpojumus, piemēram, nodrošina ūdens filtrēšanu, saldūdens pieejamību, pasargā mūs no vētrām un plūdiem, kā arī uztur bioloģisko daudzveidību un oglekļa fiksāciju. Mitrāji izzūd trīs reizes ātrāk nekā meži un vairāk nekā 35% mitrāju ir degradēta vai zaudēta kopš 1970. gada. Diemžēl šis zaudējums turpina pieaugt.

Pasaules mitrāju dienas mērķis ir palielināt sabiedrības izpratni par to, cik daudz mitrāji sniedz cilvēces un planētas labā, un veicināt to saglabāšanu, saprātīgu izmantošanu un atjaunošanu.

Mitrāju dienas tēma 2023: Mitrāju atjaunošana

Šī gada Mitrāju dienas tēma ir mitrāju atjaunošana, kas uzsver steidzamību veikt pasākumus, lai atdzīvinātu un atjaunotu degradētos mitrājus.

Kā iesaistīties kampaņā

Apdomīgi lēmumi – rūpējies par ūdens tīrību, izvēlies videi draudzīgu sadzīves ķīmiju un izturies saudzīgi pret mitrāju augiem, dzīvniekiem, izglītojies un informē arī pārējos.

Kļūsti par balsi – mudiniet citus atbalstīt vietējo mitrāju atjaunošanu. Latvijā ir sešas starptautiski nozīmīgas mitrāju teritorijas: Engures ezers, Ķemeru Nacionāla parka teritorija, Lubāna mitrājs, Pape, Pelečāres purvs, Teiču purvs un Ziemeļu purvi. Dodies ekskursijā! Apskati vietējos mitrājus, izbaudi dabu un apdomā mitrāju nozīmi, mudini citus atbalstīt vietējo mitrāju atjaunošanu.

– Izmanto sociālos medijus, lai popularizētu mitrāju dienu, un izmanto tēmturi #MitrājuDiena, #WorldWetlandsDay, #Ekoskolas

Rīkojies – Izmantojiet savu apņēmību, lai radītu pārmaiņas un atbalstītu mitrāju atjaunošanu lokāli, reģionālā vai valsts līmenī. Sarīkojiet publisku mitrāju sakopšanas dienu vai pievienojieties tai. Tūlītēja rīcība ir viens no labākajiem veidiem, kā pagodināt šīs noslogotās, bet smagi strādājošās ekosistēmas.

– Veidojiet diskusijas vai konferences skolā. Uzrunājiet speciālistus vai vietējos iedzīvotājus, kuri pēta vai pelna iztiku mitrājos. Iegūstiet informāciju un demonstrējiet to pārējiem. Sapulcē cilvēkus un skatieties dokumentālo filmu un veidojiet diskusijas, viktorīnas utt.

– Organizējiet skolā fotoattēlu vai eseju konkursu! Tas ir radošs un iedvesmojošs veids, kā skolā variet popularizēt mitrāju skaistumu un nozīmi mūsu ikdienas dzīvē!

Mitrāju dienas oficiālā mājaslapa:

https://www.worldwetlandsday.org/home

Noderīgi materiāli:

https://www.daba.gov.lv/lv/ramsar-mitraji

https://lv-pdf.panda.org/virzieni/saldudens/mitrzemes/

https://www.varam.gov.lv/lv/ramsares-konvencija

https://rsis.ramsar.org/

Kampaņas materiālikurus var lejupielādēt:

Mitrāju dienas plakāts

SILTO DŽEMPERU DIENA

Kas ir Silto džemperu diena?

“Silto džemperu diena” ir ikgadēja akcija, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību par klimata pārmaiņām un veicināt videi, klimatam draudzīgākus paradumus. Silto džemperu dienā skolu telpās tiek nedaudz samazināta temperatūra un visi ir aicināti uzvilkt siltāku džemperi, tādējādi arī simboliskā veidā apliecinot atbalstu iniciatīvai.

Kampaņa aizsākās 2005. gadā, kad Flandrijas reģiona Ekoskolas, Kioto protokola iedvesmotas, rīkoja pirmo Silto džemperu dienu. Tās sākotnējā ideja bija atgādināt par klimata pārmaiņu mazināšanas mērķi, aicinot veikt vienkāršas ikdienas darbības, piemēram, samazināt apkures jaudu un uzvilkt siltāku džemperi, biežāk braukt ar velosipēdu, ēst vietējo, bioloģiski audzētu un pēc iespējas augu izcelsmes pārtiku, izslēgt elektroierīces, kad tās nelietojam un citas līdzīgas iniciatīvas. Šajā dienā Flandrijas teritorijā uzskatāmi izdevās samazināt radītos ogļskābās gāzes izmešus, kā arī veicināt skolēnu, uzņēmēju un varas iestāžu pārstāvju informētību par klimata pārmaiņu problemātiku.

Silto džemperu diena ir arī izdevība veidot sadarbības tīklus starp skolām, organizācijām, uzņēmumiem, pašvaldībām un pat valstu valdībām, lai kopīgi sniegtu lielāku ieguldījumu siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanā un klimata pārmaiņu novēršanā. Latvijā Ekoskolas akcijā aktīvi iesaistās jau vairākus gadus un daudzas īsteno ne tikai vienojošo aktivitāti – gaisa temperatūras samazināšanu telpās , bet arī iesaista citas vietējās organizācijas, uzrunā sabiedrību, organizē diskusijas un konkursus par klimata tēmu, rīko nodarbības ārā, tā taupot arī elektrības resursus un daudzas citas aktivitātes.

Silto džemperu diena 2023

Šī gada akcijas moto: Izcel savu rīcību klimata labā!

2023. gada 9. februārī tiks atzīmēta Silto džemperu diena ar tēmturi #ManRūp un tiks izceltas visas ar klimatu saistītās rīcības. Vai tu piedalies?

Šajā gadā kampaņas iniciatori Beļģijā akcentē klimata pārmaiņas ar #ManRūp, jo tas, ko mēs varam darīt klimata labā, ir daudz vairāk nekā uzvilkt biezu džemperi un samazināt apkuri. Enerģijas cenu kāpums, ilgstoši sausuma periodi, plūdi u.c. izaicinājumi parāda, ka mums lietas ir jādara savādāk un aktīvāk, tāpēc arvien vairāk cilvēku ir apņēmušies darīt vairāk, lai veicinātu klimatam draudzīgāku rīcību. Un to var redzēt!

Kā iesastīties kampaņā

Ir daudz iespēju izvirzīt klimata darbības uzmanības centrā un tādējādi arī mudināt citus rīkoties: 

– Pilnīgi pietiks, ja temperatūru telpās samazināsiet pavisam nedaudz, kaut par grādu. To arī atgādiniet skolēniem un pārējiem – izmaiņas nebūs krasas, daži iespējams to pat nepamanīs, taču enerģijas ietaupījums gan būs ievērojams. Nesamaziniet temperatūru vairāk par 3-4 grādiem, tad nāksies patērēt daudz vairāk enerģiju, lai iegūtu vēlamo temperatūru.

Izmantojiet iespēju par klimata pārmaiņām runāt arī nodarbībās. Kā tās rodas, kā tās ietekmē planētas labklājību, ko mēs varam darīt, lai tās mazinātu? (Izmantojiet pagājušā gada kampaņas materiālos pieejamo klimata pārmaiņu domu karti!)

Skolas, kurām ir laba sadarbība ar pašvaldību vai kādām vietējām organizācijām, noteikti izmantojiet izdevību pastāstīt par akciju, pareklamējiet savas videi draudzīgās aktivitātes un aiciniet iesaistīties arī vietējo kopienu!

– Dalieties ar savām darbībām klimata jomā sociālajos medijos izmantojot tēmturus #ManRūp, #UzvelcDžemperi, #Ekoskolas

– Organizējiet skolā CO2 neitrālu klimata pasākumu un runājiet par skolas klimata pasākumiem.

– Uzrakstiet rakstu skolas tīmekļa vietnē, skolas žurnālā vai skolas informatīvajā izdevumā par kādu no savām darbībām klimata jomā.

– Piešķiriet oriģinālu balvu skolēniem vai klasēm, kuras ir veikušas vairāk rīcību klimata pārmaiņu mazināšanai.

– Padariet skolā redzamus klimata pasākumus – izvietojiet pašu veidotus plakātus gaiteņos vai ieslēdziet informatīvos video.

Reģistrācija

  • Līdz 17. februārim padalieties ar paveikto, pievienojot fotoattēlu un nelielu ieskatu Padlet platformā: https://ej.uz/sdz23

Organizatoru mājaslapa: https://www.mosvlaanderen.be/actiedagen/dikketruiendag-wordt-iktrekhetmijaan

Noderīgi materiāli:

https://ekoskolas.lv/lv/ekoskolu-temas/energija

https://ekoskolas.lv/lv/ekoskolu-temas/klimata-parmainas

Kampaņas materiālikurus var lejupielādēt:

Silto džemperu dienas plakāts

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s