Vides dienas maijā

PASAULES ĀRA IZGLĪTĪBAS DIENA

Kas ir Āra izglītības diena?

Āra izglītības diena ir globāla kustība, kuras mērķis ir veicināt uzturēšanos un mācīšanos dabā, svaigā gaisā un panākt, ka šī aktivitāte kļūtu par katra bērna ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Katru gadu divās akcijas dienās skolotāji ved bērnus ārā spēlēties un mācīties.

Bērni pavada arvien mazāk laika ārā un tas ietekmē viņu veselību, attīstību un labklājību. Laiks, kas pavadīts dabā, Āra izglītības dienā vai jebkurā citā dienā padarīs bērnus laimīgākus un sniegs tiem daudzas dzīvē noderīgas prasmes.

Noskaties video par Āra izglītības dienu: https://www.youtube.com/watch?v=URWQGt9HbyA

Āra izglītības diena 2023

Šogad Āra izglītības diena notiks 18. maijā.

Lielākā daļa mācību procesa tiek pavadīts telpās mācoties par dabas procesiem, bet vislabākais veids, kā to darīt, ir doties ārā un realitātē izpētīt šos procesus. Mācoties āra, jums noderēs materiāli, kurus piedāvā Outdoor Classroom day organizācija. Pieejams šeit: https://outdoorclassroomday.com/resources/

Līdzīgi kā citus gadus arī šogad visi dalībnieki tiek aicināt pievienot savus pasākumus kopīgajai starptautiskajai kartei un būt daļai no vispasaules Āra izglītības dienas kustības: https://outdoorclassroomday.com

Kā atzīmēt šo dienu?

*Īstenojiet nodarbības ārpus klases, grupiņas telpām;

*Dodieties pārgājienos, velobraucienos – vai aiciniet to darīt ģimenēm kopā ar saviem bērniem;

*Rotaļājaties vai vienkārši pavadiet laiku ārā;

*Parādiet pasaulei, ka izbaudiet dabu un iedvesmojiet to darīt arī citus, izmantojot mirkļbirkas #OutdoorClassroomDay  #Ekoskolas 

*Dalies ar paveikto šeit: https://ej.uz/Maija-vides-dienas

Āra izglītības dienas plakāti, kurus variet lejupielādēt:

PASAULES BIŠU DIENA

Kas ir Bišu diena?

Pasaules bišu dienas galvenais mērķis ir veicināt izpratni par bišu un citu apputeksnētāju nozīmi mūsu izdzīvošanā. Vienkārša Pasaules bišu dienas pasludināšana bitēm un citiem apputeksnētājiem neko daudz nedod; vēl ir jāveic galvenais darbs, lai nodrošinātu to pastāvēšanu. Pasaules bišu diena ir lieliska iespēja, vienu dienu izvirzīt bites nacionālā līmenī un rosināt uz to glābšanu.

Bišu dienu atzīmē katru gadu 20. maijā.

Noskaties video par bišu dienu: https://youtu.be/jn8H-qelRqU

Bišu diena 2023

Šogad Pasaules Bišu dienā atgādinām, ka bez bitēm mūsu pārtikas resursi, bioloģiskā daudzveidība un visas ekosistēmas ir apdraudētas. Bites ir svarīgas mūsu izdzīvošanai, jo tās palīdz apputeksnēt 75% pasaules pārtikas kultūru, 35% pasaules lauksaimniecības zemes un gandrīz 90% no pasaules savvaļas ziedošo augu sugas pilnībā vai vismaz daļēji ir atkarīgas no apputeksnēšanas. Pasaulē ir vairāk nekā 20 000 bišu sugu. Vietējās bites ir attīstījušās kopā ar mūsu unikālo vietējo floru tūkstošiem gadu. Dažas augu sugas var apputeksnēt tikai noteikta bišu suga. Ja nav apputeksnēšanas, augu sugas nevar vairoties, tāpēc, ja šī bišu suga mirst, tad arī augs mirst. Savukārt, augu daudzveidības saglabāšana atbalsta citus būtiskus ekosistēmu pakalpojumus, tostarp palīdzot regulēt klimatu, attīrīt gaisu un ūdeni, veidot augsni un pārstrādāt barības vielas.  Mēs visi esam atkarīgi no bitēm.

Kā atzīmēt šo dienu?

*Iestādiet dārzā, pagalmā daudzveidīgus vietējos augus (būtiski, lai tie zied dažādos laikos);

*Iegādājieties neapstrādātu, ekosertificētu medu no vietējiem lauksaimniekiem;

*Izvairieties no pesticīdu, herbicīdu lietošanas dārzos;

*Izveidojiet apputeksnētāju fermu vai “bišu viesnīcu”, var to izgatavot pats vai iegādāties izvēlētos dārzkopības veikalos;

*Veiciniet jauktu sugu zālienus un dabas joslas, kurās ir āboliņš un citi ziedi, un ļaujiet tiem ziedēt pirms pļaušanas.

*Atbalstiet lauksaimniekus, kuri izmanto ilgtspējīgas lauksaimniecības metodes, kas ir veselīgākas gan mums, gan augsnei, ūdenim, bioloģiskajai daudzveidībai un klimatam.

*Vairojiet sabiedrības informētību par bišu nozīmi un dalieties ar to savos sociālajos tīklos, izmantojot mirkļbirkas: #WorldBeeDay #PasaulesBišuDiena #SaveTheBees #Ekoskolas

*Dalies ar paveikto šeit: https://ej.uz/Maija-vides-dienas

Noderīgi materiāli par Pasaules Bišu dienu atrodami šeit:

https://www.un.org/en/observances/bee-day

https://www.fao.org/world-bee-day/en/

Pasaules Bišu dienas plakāti un infografiki, kurus variet lejupielādēt:

BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS DIENA

Kas ir bioloģiskās daudzveidības diena?

Starptautiskās bioloģiskās daudzveidības dienu atzīmē katru gadu 22. maijā. Šīs dienas mērķis ir vairot izpratni par bioloģisko daudzveidību un dažādiem ar to saistošiem jautājumiem.

Bioloģiskās daudzveidības resursi ir pamati, uz kuriem mēs veidojam civilizāciju. Zivis nodrošina 20 procentus dzīvnieku olbaltumvielu apmēram 3 miljardiem cilvēku. Augi nodrošina vairāk nekā 80 procentus no cilvēka uztura. 80% cilvēku, kas dzīvo jaunattīstības valstu lauku apvidos, pamata veselības aprūpē paļaujas uz tradicionālajiem augu izcelsmes medikamentiem.

Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apdraud visus, tai skaitā arī mūsu veselību. Lai gan arvien vairāk tiek atzīts, ka bioloģiskā daudzveidība ir globāla vērtība, kurai ir milzīga vērtība nākamajām paaudzēm, tomēr tik un tā sugu skaits ievērojami samazinās cilvēku darbību rezultātā.

Bioloģiskās daudzveidības diena 2023

2023. gada Bioloģiskās daudzveidības dienas tēma ir “No plāna līdz rīcībai: atjaunojam bioloģisko daudzveidību!”

Šī gada tēma ir balstīta uz Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvenciju par bioloģisko daudzveidību 15. konferences rezultātiem. Tagad, kad pasaule ir noslēgusi Kunmingas-Monreālas globālo bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas vienošanos, uzmanībai ātri jāpāriet uz tās īstenošanu.

Kā atzīmēt šo dienu?

*Aicinām veidot diskusijas, nodarbības par dažādām tēmām, kas saistītas ar bioloģiskās daudzveidības samazināšanu.

*Runājiet par tēmām, kā piesārņojuma mazināšana, ēdiena resursu neizniekošana, transporta piesārņojuma samazināšana, mežu stādīšana, atbildīgs patēriņš, dzīvnieku aizsardzība u.tml.

*Veidojiet kukaiņu mājiņas vai citas dabiskās dzīvotnes;

*Dalies ar savām aktivitātēm soc. tīklos un neaizmirsti izmantot mirkļbirkas #BuildBackBiodiversity; #BiodiversityDay; #BioloģiskāDaudzveidība; #Ekoskolas

*Dalies ar paveikto šeit: https://ej.uz/Maija-vides-dienas

Noderīgi materiāli par bioloģiskās daudzveidības dienu atrodami šeit:

https://www.cbd.int/article/idb2023

https://lv-pdf.panda.org/virzieni/biodaudzveidiba/

Ekoskolu izveidots materiāls ar papildus informāciju un idejām, kā rīkoties: 

https://ekoskolas.lv/lv/ekoskolu-temas/biologiska-daudzveidiba

Papildus materiālus skat.: https://biodaudzveidibaekoskolam.wordpress.com/interesanti-resursi/

Bioloģiskās daudzveidības dienas plakāti, kuru variet lejupielādēt:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s