Vides dienas maijā

PASAULES BIŠU DIENA

Kas ir Bišu diena?

Pasaules Bišu dienas mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību, aktualizēt problēmu, lai aizsargātu bites un citus apputeksnētājus. Mēs visi esam atkarīgi no apputeksnētājiem, tāpēc ir ļoti svarīgi sargāt tos no izzušanas, kā arī apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Bišu dienu atzīmē katru gadu 20. maijā.

Noskaties video par bišu dienu: https://youtu.be/jn8H-qelRqU

Bišu diena 2022

Šogad Pasaules Bišu dienā aicinām novērtēt bišu nozīmi mūsu dzīvēs. Mēs visi esam atkarīgi no bitēm. Bites un citus apputeksnētājus, piemēram, tauriņus un sikspārņus arvien vairāk apdraud cilvēku darbība. Tomēr apputeksnēšana ir fundamentāli nepieciešams process, lai mūsu ekosistēma izdzīvotu. 75% pasaules pārtikas kultūru, 35% pasaules lauksaimniecības zemes un gandrīz 90% no pasaules savvaļas ziedošo augu sugas pilnībā vai vismaz daļēji ir atkarīgas no apputeksnēšanas. Apputeksnētāji ne tikai tieši veicina pārtikas nodrošinājumu, bet ir arī ļoti svarīga sastāvdaļa bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas procesā.

Kā atzīmēt šo dienu?

*Iestādiet dārzā, pagalmā daudzveidīgus vietējos augus (būtiski, lai tie zied dažādos laikos);

*Iegādājieties neapstrādātu, ekosertificētu medu no vietējiem lauksaimniekiem;

*Izvairieties no pesticīdu, herbicīdu lietošanas dārzos;

*Vairojiet sabiedrības informētību par bišu nozīmi un dalieties ar to savos sociālajos tīklos, izmantojot mirkļbirkas: #WorldBeeDay #PasaulesBišuDiena #SavetheBees #Ekoskolas

Noderīgi materiāli par Pasaules Bišu dienu atrodami šeit:

https://www.un.org/en/observances/bee-day

https://www.worldbeeday.org/en/

Pasaules Bišu dienas plakāti, kurus variet lejupielādēt:

Pasaules Bišu dienas 2022 soc. tīklu plakāts (izmēri 1080×1080 px)
Pasaules Bišu dienas 2022 plakāts (izmērs A4)

PASAULES ĀRA IZGLĪTĪBAS DIENA

Kas ir Āra izglītības diena?

Āra izglītības diena ir globāla kustība, kuras mērķis ir veicināt uzturēšanos dabā, svaigā gaisā un panākt, ka šī aktivitāte kļūtu par katra bērna ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. Katru gadu divās akcijas dienās skolotāji ved bērnus ārā spēlēties un mācīties.

Bērni pavada arvien mazāk laika ārā un tas ietekmē viņu veselību, attīstību un labklājību. Laiks, kas pavadīts dabā, Āra izglītības dienā vai jebkurā citā dienā padarīs bērnus laimīgākus un sniegs tiem daudzas dzīvē noderīgas prasmes.

Noskaties video par Āra izglītības dienu: https://youtu.be/URWQGt9HbyA

Āra izglītības diena 2022

Šogad Āra izglītības diena notiks 19. maijā.

Lielākā daļa mācību procesa tiek pavadīts telpās mācoties par dabas procesiem, bet vislabākais veids, kā to darīt, ir doties ārā un realitātē izpētīt šos procesus. Mācoties āra, jums noderēs materiāli, kurus piedāvā Outdoor Classroom day organizācija. Pieejams šeit: https://outdoorclassroomday.com/resources/

Līdzīgi kā citus gadus arī šogad visi dalībnieki tiek aicināt pievienot savus pasākumus kopīgajai starptautiskajai kartei un būt daļai no vispasaules Āra izglītības dienas kustības: https://outdoorclassroomday.com

Kā atzīmēt šo dienu?

*Rīkojiet nodarbības ārpus klases, grupiņas telpām;

*Dodieties pārgājienos, velobraucienos – vai aiciniet to darīt ģimenēm kopā ar saviem bērniem;

*Rotaļājaties vai vienkārši pavadiet laiku ārā;

*Parādiet pasaulei, ka izbaudiet dabu un iedvesmojiet to darīt arī citus, izmantojot mirkļbirkas #OutdoorClassroomDay  #Ekoskolas 

Āra izglītības dienas plakāti, kurus variet lejupielādēt:

Āra izglītības dienas 2022 soc. tīklu plakāts (izmēri 1080×1080 px)
Āra izglītības dienas 2022 plakāts (izmēri A4)

BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS DIENA

Kas ir bioloģiskās daudzveidības diena?

Starptautiskās bioloģiskās daudzveidības dienu atzīmē katru gadu 22. maijā. Šīs dienas mērķis ir vairot izpratni par bioloģisko daudzveidību un dažādiem ar to saistošiem jautājumiem.

Bioloģiskās daudzveidības resursi ir pamati, uz kuriem mēs veidojam civilizāciju. Zivis nodrošina 20 procentus dzīvnieku olbaltumvielu apmēram 3 miljardiem cilvēku. Augi nodrošina vairāk nekā 80 procentus no cilvēka uztura. 80% cilvēku, kas dzīvo jaunattīstības valstu lauku apvidos, pamata veselības aprūpē paļaujas uz tradicionālajiem augu izcelsmes medikamentiem.

Bioloģiskās daudzveidības diena 2022

2022. gada Bioloģiskās daudzveidības dienas tēma ir “Kopīgas nākotnes veidošana visai dzīvībai”

Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās apdraud visus, tai skaitā arī mūsu veselību. Lai gan arvien vairāk tiek atzīts, ka bioloģiskā daudzveidība ir globāla vērtība, kurai ir milzīga vērtība nākamajām paaudzēm, tomēr tik un tā sugu skaits ievērojami samazinās cilvēku darbību rezultātā.

Kā atzīmēt šo dienu?

*Aicinām veidot diskusijas, nodarbības par dažādām tēmām, kas saistītas ar bioloģiskās daudzveidības samazināšanu.

*Runājiet par tēmām, kā piesārņojuma mazināšana, ēdiena resursu neizniekošana, transporta piesārņojuma samazināšana, mežu stādīšana, atbildīgs patērētājs, dzīvnieku aizsardzība u.tml.

*Veidojiet kukaiņu mājiņas vai citas dabiskās dzīvotnes;

*Dalies ar savām aktivitātēm soc. tīklos un neaizmirsti izmantot mirkļbirkas #BiodiversityDay #BioloģiskāDaudzveidība #Ekoskolas

Noderīgi materiāli par bioloģiskās daudzveidības dienu atrodami šeit:

https://www.cbd.int/biodiversity-day

Ekoskolu izveidots materiāls ar papildus informāciju un idejām, kā rīkoties: 

http://www.videsfonds.lv/documents/metodiskais-materi-ls-biolo-isk-daudzveid-ba.pdf

Papildus materiālus skat.: ej.uz/ekodaudzveidiba

Bioloģiskās daudzveidības dienas plakāti, kuru variet lejupielādēt:

Bioloģiskās daudzveidības dienas 2022 soc. tīklu plakāts (izmēri 1080×1080 px)
Bioloģiskās daudzveidības dienas 2022 plakāts (izmēri A4)